Hàng Thanh Lý

Hiển thị 1–20 của 72 kết quả

Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Laser

Lực Hút

2200pa

Dung lượng PIN

32000mAh

Dung tích Hộp rác

300ml

Dung tích hộp nước

200ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-36%
6.500.000 VNĐ
Giảm còn 6.300.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên Lau

Điều khiển qua App

Không

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

-47%
7.990.000 VNĐ
Giảm còn 7.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

100 phút

-20%
5.990.000 VNĐ
Giảm còn 5.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Lực Hút

2500pa

Dung lượng PIN

Từ 60-90 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-34%
7.800.000 VNĐ
Giảm còn 7.600.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Thông minh (LDS SLAM)

Lực Hút

2000pa

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-51%
5.690.000 VNĐ
Giảm còn 5.640.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

95 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-38%
6.690.000 VNĐ
Giảm còn 6.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Eye 2.0

Lực Hút

500pa

Dung lượng PIN

110 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-28%
8.990.000 VNĐ
Giảm còn 8.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Eye 2.0

Lực Hút

1200pa

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-32%
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Move

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-50%
5.900.000 VNĐ
Giảm còn 5.850.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-50%
6.290.000 VNĐ
Giảm còn 6.090.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Navi 2.0

Lực Hút

1500pa

Dung lượng PIN

200 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-49%
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút đồng thời

Công nghệ di chuyển

Smart Move

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

100 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-39%
5.990.000 VNĐ
Giảm còn 5.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

Công nghệ di chuyển

Thông minh (vSLAM®)

Lực Hút

1000pa

Dung lượng PIN

Từ 90-120 phút

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-32%
4.890.000 VNĐ
Giảm còn 4.840.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Công nghệ di chuyển

Lập trình sẵn

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

95 phút

-33%
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Lau hút độc lập

-35%
12.150.000 VNĐ
Giảm còn 11.850.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Andoird, iOS

Dòng

Chuyên hút

-16%
10.790.000 VNĐ
Giảm còn 10.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-18%
Hết hàng
7.990.000 VNĐ
Giảm còn 7.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên Lau

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

-30%
Hết hàng
6.850.000 VNĐ
Giảm còn 6.650.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Điều khiển qua App

Không

Dòng

Chuyên Lau

Lực Hút

n/a

Dung lượng PIN

Trên 120 phút

Hàng Thanh Lý