Máy hút bụi cầm tay

Hiển thị tất cả 20 kết quả

-0%
599.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-0%
399.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-16%
6.690.000 VNĐ
Giảm còn 6.490.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-16%
1.580.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-24%
8.990.000 VNĐ
Giảm còn 8.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-21%
1.250.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-20%
839.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-13%
699.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-20%
1.190.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-26%
800.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Hút chăn, ga, gối, đệm

-13%
4.790.000 VNĐ
Giảm còn 4.740.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

22000 Pa

Dung lượng PIN

2500mAh

Dung tích Hộp rác

500 ml

Dung tích hộp nước

None

Điều khiển qua App

Không

-3%
6.790.000 VNĐ
Giảm còn 6.590.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

22000 Pa

Dung lượng PIN

3000mAh

Dung tích Hộp rác

500 ml

Dung tích hộp nước

None

Điều khiển qua App

Không

-20%
7.990.000 VNĐ
Giảm còn 7.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

27000 Pa

Dung lượng PIN

3000mAh

Dung tích Hộp rác

500 ml

Dung tích hộp nước

250ml

Điều khiển qua App

Không

-8%
3.690.000 VNĐ
Giảm còn 3.640.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

20000 Pa

Dung lượng PIN

2500mAh

Dung tích Hộp rác

500 ml

Dung tích hộp nước

None

Điều khiển qua App

Không

-10%
7.990.000 VNĐ
Giảm còn 7.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Máy hút bụi cầm tay

Công nghệ di chuyển

None

Lực Hút

25000 Pa

Dung lượng PIN

2500mAh

Dung tích Hộp rác

400ml

Dung tích hộp nước

160ml

Điều khiển qua App

Andoird, iOS

-18%
8.990.000 VNĐ
Giảm còn 8.790.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-12%
5.190.000 VNĐ
Giảm còn 5.140.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
-33%
4.990.000 VNĐ
Giảm còn 4.940.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

-50%
1.390.000 VNĐ
Có kèm ưu đãi đặc biệt
Dòng

Chuyên hút

Máy hút bụi cầm tay